Kısaca İman Esasları (İmanın Şartları) Nelerdir?

Kısaca İman Esasları (İmanın Şartları) Nelerdir?

İman kaça ayrılır? İcmali ve tafsili iman ne demektir? İman esasları nelerdir? İmanın şartları kısaca maddeler halinde…

Sözlük anlamı bakımından iman, bir şeye inanmak demektir.

Dini terim olarak iman: “Peygamberimiz Hz. muhammed (s.a.s.) in Allah tarafından getirdiği şeylerin doğru olduğuna kalp ile inanmak ve bu inancı dil ile söylemektir.”

İman ikiye ayrılır:

a) İcmali İman, b) Tafsili İman, a) İcmali İman: Allah’a ve Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Allah’ın Peygamberi olduğuna inanmaktır.

Dinimizde inanılması gereken şeylerin bir özeti olduğu için buna “İcmali İman” yani “Topluca İman” denir.

İman esasları, topluca ve özet olarak hem Kelime-i Tevhid, hem de Kelime-i Şehadette ifade edilmiştir. Bir insan, Kelime-i Tevhid veya Kelime-i Şehadetten birini dili ile söyler, kalbi ile de inanırsa İslâm dini’ne girmiş olur. Ancak, müslümanın bu kadarla yetinmeyip, İman esaslarını ayrıntıları ile öğrenmesi ve hepsine ayrı ayrı inanması gerekir.

b) Tafsili İman: İman esaslarına ayrı ayrı inanmaya “Tafsili İman” yani “Ayrıntılı olarak iman”

Ayrıntılı olarak bildirilen İman esaslarına imanın şartları da denir.

İMAN ESASLARI (İMANIN ŞARTLARI) NELERDİR MADDELER HALİNCE

İman’ın şartları altıdır ve şunlardır:

1– Allah’a, 2– Allah’ın meleklerine, 3– Allah’ın kitaplarına, 4– Allah’ın Peygamberlerine, 5– Ahiret gününe, 6– Kadere, iyilik ve kötülüğün Allah’ın yaratması ile olduğuna, inanmaktır.

İmanın şartları, “Âmentü” de toplanmıştır. Her müslüman “Âmentü”yü anlamı ile birlikte öğrenmelidir.

“Âmentü” şudur:

Okunuşu: “Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihi ve’lyevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi minellahi teâla ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun. Eşhedü enlâ ilâhe illellah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh.”

Anlamı: “Ben; Allah’a, Allah’ın meleklerine, Allah’ın kitaplarına, Allah’ın peygamberlerine, Ahiret gününe, Kadere: İyilik ve kötülüğün Allah’ın yaratması ile olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek hak’tır. Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka Tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (s.a.s.) Allah’ın kulu ve peygamberidir.”

İMAN ESASLARI DETAYLI İÇERİK

Allah’a İman Nedir? Kısaca Meleklere İman Nedir? Kitaplara İman Nedir? Peygamberlere İman Peygamberlere İman İle İlgili Sorular ve Cevapları Âhirete İman Nedir? Kazâ ve Kadere İman Nedir?

İmân ve İslâm’ın Esasları Nelerdir?

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/kisaca-iman-esaslari-imanin-sartlari-nelerdir.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe