Kehf ve Mü’min Surelerinin Fazileti

Kehf ve Mü’min Surelerinin Fazileti

Kehf ve Mü’min surelerinin fazileti nedir?

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Kim Kehf Sûresi’nin başından (veya sonundan) 10 âyet ezberlerse, Deccâl’den korunur.”[1]

Mü’min Sûresi

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Her kim اِلَيْهِ الْمَص۪يرُ ifadesine kadar Hâ-mîm Mü’min sûresini ve Âyete’l-Kürsî’yi sabahleyin okursa bunlar vesilesiyle akşama kadar muhafaza edilir. Akşam okursa sabaha kadar muhafaza edilir.”[2]

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Mü’min sûresinin sabah akşam okunmasını tavsiye ettiği âyetleri şunlardır:

حٰمٓۜ ﴿١﴾ تَنْز۪يلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِۙ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَد۪يدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِۜ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۜ اِلَيْهِ الْمَص۪يرُ ﴿٣﴾

“Hâ-mîm. Bu Kitap, mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O’nadır.” (el-Mü’min 40/1-3)

Dipnotlar:

[1] Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 257.

[2] Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2/2879.

Kaynak: Doç. Dr. Murat Kaya, Kitabımız Kur’ân Muhtevâsı ve Fazîletleri, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Ashâb-ı Kehf