Haccı Feshedip Umreye Çevirebilir Miyiz?

Haccı Feshedip Umreye Çevirebilir Miyiz?

Hac niyetini feshedip haccı umreye çevirebilir miyiz?

Hanefi, Şafiî ve Malikî mezheplerine göre umre mi haccı mı yoksa umre ve haccı birlikte mi yapacağına karar verip niyet ederek ihrama girdikten sonra artık bu niyeti ip­tal etmek veya değiştirmek caiz değildir. Niyet edilen haccı veya umreyi niyet edildiği şekliyle tamamlamak vaciptir.[1]

Hanbelî mezhebine göre, ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse, tavaf ve sa’y yaptıktan sonra, hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir. Daha sonra hac niyeti ile ihrama girerek tavaf, vakfe ve sa’y yapar, böylece temettü haccı yapmış olur.[2]

Hanefi, Malikî ve Şâfiî mezhepleri, “Hac ve umreyi Allah için tamamlayın” anlamındaki ayeti delil getirerek haccın feshedilip umre­ye dönüştürülmesini caiz görmemişler ve Hz. Peygamber’in bu konudaki uygulamasının ashaba özgü olduğunu söylemişlerdir.[3]

Dipnotlar:

[1] Hüseyin b. Muhammed Said Abdülğanî el-Mekkî, İrşâdü’s-Sârî İla menasiki el Molla Ali el Kari. s.203. Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Birinci baskı, Beyrut, 1998. (Ali el-Kâri, el-Meslekü’l-Mütekassıt fî’l-Mensekî’l-Mütevassıt adlı eseri ile bir arada)

[2] Makdisî, İbn Kudame,Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah, el-Kâfî fî Fık- hi’l-İmami’l-Mübeccel Ahmed ibni Hanbel, II, 396; el-Mektebü’l-İslâmî, beşin­ci baskı, Beyrut, 1988. Aliyyü’l-kârî, s.124. Müslim, Hac, 143; I, 885.

[3] Abdülğanî el-Mekkî, 329.

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/hacci-feshedip-umreye-cevirebilir-miyiz.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe