Cömertlik Hikayeleri

Cömertlik Hikayeleri

Peygamberlerin hayatından cömertlik ile ilgili kısa hikayeler.

Nefsinden ferâgat edip îsâr ile verilen bir dirhem, böyle olmayan yüz binlerce dirhemlik sadakadan daha üstündür.

Hadîs-i şerîf ne güzel îzah eder:

Bir gün Efendimiz:

“–Bir dirhem, yüz bin dirhemi geçmiştir.” buyurmuşlardı.

Ashâb-ı kirâm:

“–Bu nasıl olur?” diye sorduklarında, Efendimiz şu cevâbı verdi.

“–Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan en iyisini (yani malının yarısını) infâk etti. Diğeri (ise hayli zengin biriydi. O da) malının yanına varıp, malından yüz bin dirhem çıkardı ve onu infâk etti.” (Nesâî, Zekât, 49)

HAKÎKÎ CÖMERTLİK

Demek ki infâk edilen malın miktarından çok, infâk eden kimsenin fedâkârlık derecesi mühimdir. Buna göre hakîkî zenginlik, mal çokluğu değil gönül tokluğudur. Hakîkî cömertlik de imkânlarını zorlayarak fedâkârâne infakta bulunmaktır.

Sehl bin Abdullah et-Tüsterî anlatıyor:

Hazret-i Mûsâ (s.a.) Allah Teâlâ’ya:

“–Yâ Rab! Bana Muhammed ile ümmetinden bâzılarının cennetteki mevkîlerini göster!” diye niyaz eder.

Hak Teâlâ’dan şöyle bir hitap gelir:

“–Ey Mûsâ! Sen buna güç yetiremezsin. Fakat Ben onların büyük derecelerinden birini sana göstereyim. Bu derece ile O’nu, senden ve bütün mahlûkattan üstün kıldım.”

MELEKÛT ÂLEMİNİN KAPISI

Daha sonra melekût âleminden kendisine bir kapı açılır. O’nun makâmının nûrunu ve Allah ile olan yakınlığını görünce, nerede ise kendinden geçer. Bunun üzerine Hazret-i Mûsâ, O’nun nasıl bu dereceye yükseldiğini sorar.

Allah Teâlâ:

“–O’na verdiğim yüksek bir ahlâk sâyesinde.” buyurur.

Hazret-i Mûsâ bu ahlâkın ne olduğunu sorunca da Cenâb-ı Hak:

“–Îsar, yani başkasının ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih etmektir. Bu ahlâk ile kim Bana gelirse, Ben onu hesaba çekmekten hayâ eder ve onu cennette nereyi isterse orada iskân ederim!” buyurur. (İhyâ, III, 570-571)

Elbette böyle zirvelere ulaşabilmek herkesin kârı değildir. Ancak o ufka ne kadar yaklaşabilirsek o kadar değerli nasipler elde edeceğimiz muhakkaktır.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından 1, Erakam Yayınları

İslam ve İhsan

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/comertlik-hikayeleri.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe