Böbürlenmek ile İlgili Ayetler

Böbürlenmek ile İlgili Ayetler

Böbürlenmek nedir veyahut ne demektir? Böbürlenmek ile ilgili ayetler hangileridir?

Böbürlenmek kelimesi sözlükte, “üstünlük saydığı bir husustan dolayı övünerek kabarmak, kurulmak, tafra satmak” anlamına gelir.

Kibirlenme, böbürlenme, kendini beğenme hakkında bazı ayet-i kerimeler nazil olmuştur.

BÖBÜRLENMEK HAKKINDA AYETLER

Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babanıza iyilikte bulunun. Akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışlara, elinizin altında bulunan köle, câriye, hizmetçi ve işçilere iyilik yapın. Çünkü Allah, kendini beğenen ve çokça övünüp duran kimseleri kesinlikle sevmez. (Nisâ / 36. Ayet)

***

Fakat başına gelen bir darlık, dert ve sıkıntıdan sonra kendisine bir nimet tattırsak, hiç şüphesiz bu defa: “Bütün kötülükler, dertler, belâlar bir daha gelmemek üzere beni bırakıp gitti” der. Böylesi, dengesiz bir sevinç içinde tam bir şımarıktır, böbürlenip duran mağrurun tekidir. (Hûd / 10. Ayet)

***

“Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah, kibirle kasılan, kendini beğenmiş, çokça övünüp duran hiç kimseyi sevmez.” (Lokman / 18. Ayet)

***

Elinizden giden şeylere üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimetlerle de şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah, büyüklük taslayan ve insanlara karşı böbürlenen hiç kimseyi sevmez. (Hadid / 23. Ayet)

***

Mal, evlat ve akraba çokluğu ile övünmek sizi öyle aldatıp oyaladı ki, (Tekâsür / 1. Ayet)

***

Nihâyet kabirleri ziyâret ettiniz. (Tekâsür / 2. Ayet)

***

Hayır! Böyle yapmayın! Yakında bileceksiniz. (Tekâsür / 3. Ayet)

***

Hayır! Hayır! Elbette yakında bileceksiniz. (Tekâsür / 4. Ayet)

***

Hayır! Eğer gerçeği kesin bir bilgiyle bilseydiniz böyle yapmaya cür’et edemezdiniz! (Tekâsür / 5. Ayet)

***

Gerçek şu ki Allah size pek çok yerde ve bu arada Huneyn gününde yardım etmişti. O gün sayıca çokluğunuz sizi gururlandırmış, fakat bu size hiçbir fayda sağlamamıştı. Onca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmiş, sonra da arkanızı dönüp kaçmıştınız. (Tevbe / 25. Ayet)

***

Hem yeryüzünde büyüklük taslayarak yürüme. Çünkü kendini ne kadar büyük görürsen gör ne yeri yarabilir, ne de boyca dağlara erişebilirsin. (İsrâ / 37. Ayet)

***

“Ne yani, vahiy içimizden zengin ve asil başka biri bulunamayıp ona mı indirilmiş? Bilakis o tam bir yalancı ve şımarığın tekidir!” (Kamer / 25. Ayet)

***

Allah Sâlih’e şöyle buyurdu: “Merak etmesinler! Yarın onlar yalancı ve şımarığın kim olduğunu bilecekler!” (Kamer / 26. Ayet)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

KİBİRDEN NASIL KURTULURUZ?