Amellerde İhlas ve Samimiyetin Önemi

Amellerde İhlas ve Samimiyetin Önemi

İhlâs, amelleri sırf Allah rızâsı için îfâ etmek ve onlar üzerine nefsânî gâyelerin gölgesini bile düşürmemektir. Başta riyâ ve ucub olmak üzere kalbimizi her türlü mânevî kirden arındırmaktır.

Allah katında amellerin makbûliyetinin asıl şartı, ihlâstır. Beden için ruh ne ise, amel için ihlâs da o mesâbededir.

İSLAM DÜŞMALIĞINDAN MÜSLÜMANLIĞA YOLCULUK

Ebû Cehil’in oğlu İkrime, azılı bir İslâm düşmanı olduğu için Mekke fethedildiğinde ölüm korkusuyla bir gemiye binerek kaçmıştı. Denizde fırtınaya yakalandılar. Gemidekiler:

“–Artık şimdi ihlâslı olup (yalnızca Allâh’a yönelin)! Zira burada ilâhlarınız size bir fayda veremez.” dediler.

Bunun üzerine gönlü hakîkate açılan İkrime şöyle dedi:

“–Vallâhi, denizde beni ancak ihlâs kurtarırsa, karada da ihlâstan başkası kurtaramaz. Allâh’ım, Sana söz veriyorum; eğer beni içinde bulunduğum şu felâketten kurtarırsan, Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e gidip elimi eline koyacağım ve Oʼnu affedici ve kerem sahibi olarak bulacağım.”

Fırtınadan kurtulan İkrime -radıyallâhu anh- kararını tatbik ederek hemen Peygamber Efendimiz’in huzûruna çıktı ve müslüman oldu. (Nesâî, Tahrîmu’d-Dem, 14/4064)

AMELLER İHLÂS ŞART

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Ameller, niyetlere göredir…” buyurmuştur. (Buhârî, Îmân, 41)

Bu itibarla başta ibadetler olmak üzere bütün hayırlı amellerin, Allah rızâsı için yapılması esastır. İşte ihlâs, amelleri sırf Allah rızâsı için îfâ etmek ve onlar üzerine nefsânî gâyelerin gölgesini bile düşürmemektir. Başta riyâ ve ucub olmak üzere kalbimizi her türlü mânevî kirden arındırmaktır. Zira bunlar, ihlâsı bulandıran ve onu yok eden kalbî hastalıklardır.

Allah katında amellerin makbûliyetinin asıl şartı, ihlâstır. Beden için ruh ne ise, amel için ihlâs da o mesâbededir.

OSMAN NURİ TOPBAŞ – İLİM ANCAK İHLAS İLE DEĞER KAZANIR