Altın Silsile

Altın Silsile

Nakşibendi tarıkatının büyüklerini oluşturan Altın Silsile’de bulunan, Peygamber Efendimiz’den başlamak üzere peygamber vârisi meşâyıh-ı kirâm efendilerimizin kim olduklarını ve hayatlarını aşağıdaki isimlere tıklayarak tanıyabilirsiniz.

Hazret-i Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem- [571 – 632] Hazret-i Ebûbekir Sıddîk -radıyallâhu anh- [573 – 634] Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anh- [v. 654] Kâsım Bin Muhammed -rahmetullâhi aleyh- [650 – 725(?)] Câfer-i Sâdık -rahmetullâhi aleyh- [699 – 765] Bâyezîd-i Bistâmî -rahmetullâhi aleyh- [777 – 848] Ebû’l-Hasan Harakānî -rahmetullâhi aleyh- [963 – 1033] Ebû Ali Fârmedî -rahmetullâhi aleyh- [1010 – 1084] Yûsuf Hemedânî -rahmetullâhi aleyh- [1049 – 1140] Abdülhâlık Gucdüvânî -rahmetullâhi aleyh- [v. 1179-1220] Muhammed Ârif Rîvgerî -rahmetullâhi aleyh- [v. 1237] Mahmûd Encîrfağnevî -rahmetullâhi aleyh- [v. 1286] Ali Râmîtenî -rahmetullâhi aleyh- [v. 1315-1321] Muhammed Baba Semâsî -rahmetullâhi aleyh- [v. 1335] Seyyid Emîr Külâl -rahmetullâhi aleyh- [1281 – 1370] Bahâüddîn Şâh-ı Nakşibend -rahmetullâhi aleyh- [1318 – 1389] Alâüddîn Attâr -rahmetullâhi aleyh- [v. 1400] Yâkub Çerhî -rahmetullâhi aleyh- [v. 1447] Ubeydullah Ahrâr -rahmetullâhi aleyh- [1404 – 1490] Muhammed Zâhid -rahmetullâhi aleyh- [v. 1529] Derviş Muhammed İmkenegî -rahmetullâhi aleyh- [v. 1562] Hâcegî Muhammed İmkenegî -rahmetullâhi aleyh- [1512 – 1600] Muhammed Bâkī Billâh -rahmetullâhi aleyh- [1564 – 1603] İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Sirhindî -rahmetullâhi aleyh- [1564 – 1624] Muhammed Mâsûm Sirhindî -rahmetullâhi aleyh- [1599 – 1668]………. Muhammed Seyfüddîn Sirhindî -rahmetullâhi aleyh- [1639 – 1684] Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî -rahmetullâhi aleyh- [v. 1722] Mirzâ Mazhar Cân-ı Cânân -rahmetullâhi aleyh- [1701 – 1781] Abdullah Dehlevî -rahmetullâhi aleyh- [1743 – 1824] Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî -rahmetullâhi aleyh- [1779 – 1827] Seyyid Tâhâ el-Hakkârî -rahmetullâhi aleyh- [v. 1853] Tâhâ el-Harîrî -rahmetullâhi aleyh-  [1803 – 1875] Muhammed Es‘ad Erbilî -rahmetullâhi aleyh- [1847 – 1931] Mahmud Sâmi Ramazanoğlu -rahmetullâhi aleyh- [1892 – 1984] Sâhibü’l-Vefâ Hâce Mûsâ Topbaş -rahmetullâhi aleyh- [1917 – 1999]

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altın Silsile, Erkam Yayınları

İLGİLİ HABERLER

TASAVVUF NEDİR? TASAVVUF NEDİR? NE DEĞİLDİR? NE İŞE YARAR? SEYR-U SÜLUK NEDİR? RÂBITA NEDİR? RÂBITA NASIL YAPILIR?

İslam ve İhsan

Altın Silsile (Silsile-i Şerife)