Allah’ın Zati Sıfatları Kısaca

Allah’ın Zati Sıfatları Kısaca

Kısaca Allah’ın zati sıfatları ve anlamları nelerdir?

Bunlar, Allah -celle celâlühü-’nün zâtına ait olan sıfatlar olup, altı tanedir:

1- VÜCUD

Var olmak Kâinatta gördüğümüz bu muhteşem ni- zam, kendi kendine meydana gelmemiştir. Bir yaratıcıya, bir düzen vericiye ihtiyacı vardır. En basit bir şey bile kendi kendine meydana gelemezken bu kâinatın kendi kendine meydana geldiğini düşünmek, elbette akıl kârı bir iş değildir. Bütün kâinatı yaratan ve düzene koyan, yalnız Allah’tır -celle celâlühü- ve bu kâinatın da O’ndan başka düzen vericiye ihtiyacı yoktur. Allâh’ın yokluğu düşünülemez. Bizim ve her şeyin varlığı, Allâh’ın varlığının apaçık bir delilidir. Akıl sahibi olan herkes, bütün kâinatı ve içindekileri yaratan ve yok edecek olan kuvvet ve kudret sahibi yüce bir yaratıcının varlığından aslâ ve aslâ şüp- he edemez. Bu yaratıcı da eşi ve benzeri olmayan Allah -celle celâlühü-’dür. “O (Allah ki), göklerin, yerin ve içindekilerin rabbidir. Şu halde O’na ibadet et.” (Meryem, 65)

2- KIDEM

Evveli olmamak demektir. Yani varlığının başlangıcı yoktur, aksine o her şeyin başlangıcıdır. Hiç bir şey yok iken o vardı, sonradan yara- tılmamıştır. Eğer Allah -celle celâlühü- yaratılmış olsa idi diğer yaratılan varlıklar gibi hâşâ onu da yaratan biri olması gerekirdi sonra o yaratanı da bir yaratan sonsuza kadar böyle giderdi. Ama öyle değildir. Allah -celle celâlühü- kâinatın yaratıcısıdır ve ondan öncesi süşünülemez.

3- BEKÂ

Sonu olmamak Allâh’ın evveli olmadığı gibi, sonu da yoktur. Yani Allah -celle celâlühü- hiçbir zaman yok olmayacaktır. Yaratıcı olan bir zâtın sonu olamaz. Âyet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: “Yalnız celâl ve ik- ram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) bâkî kalacaktır. (Yok olmayacaktır.)(er-Rah- man, 27)

4- VAHDÂNİYET

Bir olmak demektir. Allah -celle celâlühü- birdir, O’ndan başka hiçbir ilâh Akıl sahibi olan bir insan, Allah’tan başka bir ilah ol- duğunu düşünemez. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsa idi, elbette ve muhakkak ki ikisi de (yer ve gök) fesada uğrardı.” (el-Enbiyâ, 22)

5- MUHÂLEFETÜN LİL HAVÂDİS

Benzeri olmamak Allah -celle celâlühü- yaratılmış olan hiçbir varlığa benzemez, sonradan meydana gelmiş varlıklara benzeyen bir şey de yaratıcı olamaz. Allah -celle celâlühü- akla gelen her şeyden başkadır. Yani hiçbir akıl, O’nun nasıl olduğunu düşünemez. Çünkü “O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.” (eş-Şûrâ, 11)

6- KIYÂM BİNEFSİHÎ

Muhtaç olmamak Allah -celle celâlühü- kendi zâtı ile kâimdir, yani var olması için hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. “Allah -celle celâlühü- Samed’dir. (Hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.)” (el-İhlâs, 2)

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/allahin-zati-sifatlari-kisaca.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe