Allah İle Sohbette Bulunmanın En Feyizli Yolu

Allah İle Sohbette Bulunmanın En Feyizli Yolu

Dünyada iken Allah ile sohbette bulunmanın en feyizli nedir? Allah Teâlâ’nın kullarına ikramda bulunmak için hazırladığı mânevî ziyâfet sofrası nedir?

Kur’ân-ı Kerîm, beşeriyet için Rahmânî sadâları işitmek, ilâhî nefhayı rûhunda hissetmek ve daha bu dünyada iken Allah ile sohbette bulunmanın en feyizli yoludur.

Nitekim Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

“Sizden biri, Rabbi ile münâcât ve mükâlemeyi (O’na yalvarıp O’nunla konuşmayı) severse huzûr-i kalp ile Kur’ân okusun.” (Süyûtî, I, 13/360)

Mânevî Ziyâfet Sofrası

Kur’ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ’nın kullarına ikramda bulunmak için hazırladığı mânevî bir ziyâfet sofrasıdır. Rabbimizʼin dâvetine icâbetle bu ziyâfete katılanlar, huzur, sürûr ve neş’e verici sonsuz nîmetlerle mütelezziz olurlar.

Nitekim ashâb-ı kirâm için Kur’ân muhtevâsında yaşayabilmek, âdeta doyumsuz bir lezzet idi. Nâzil olan her âyet, onlar için sanki gökten inen bir ziyafet sofrası gibiydi. Bütün gayretleri; Kur’ân’ı lâyıkıyla idrâk edebilmek, yaşamak ve bu hususta güzel bir numûne olabil­mekten ibâretti.

Fakirliği Olmayan Zenginlik

Hadîs-i şerîfte buyrulur:

“Kur’ân (öyle) bir zenginliktir ki ondan sonra fakirlik olmaz (yani ona kavuşan, en muazzam hazineye sahip olmuştur) ve ondan başka zenginlik de yoktur (yani o ilâhî hazine, hiçbir maddî zenginlikle kıyas edilemez).” (Heysemî, VII, 158)

Allah Rasûlüʼnün Kur’ân ile Beraberliği

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, her vesîle ile Kur’ân-ı Kerîm okurdu. İslâm’ı tebliğde okurdu, sohbette okurdu, bir meseleyi îzah ederken okurdu, bilhassa gece ibadetlerinde daha çok okurdu. Zira her meselenin çözümü Kur’ân-ı Kerîm’dedir. Kurʼânʼın tafsîli ve tatbîki ise Peygamber Efendimiz’in hayatında sergilenmiştir. Bu sebeple denilebilir ki Peygamber Efendimiz’in hayatı, baştanbaşa Kur’ân’ın tefsiri mâhiyetindedir.

Gözün Hakkını Vermek

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in ashâbı, Kur’ân-ı Kerîm’i çokça okur; onu okumadıkları ve sayfalarına bakmadıkları bir günün geçmesini istemezlerdi. Günlerine Kur’ân ile başlar, göz rahatsızlığı olanlara da Mushaf-ı Şerîf’e bakmayı tavsiye ederlerdi. (Heysemî, VII, 165)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) – Ebedi Mucize Kur’an-ı Kerim, Erkam Yayınları 

İslam ve İhsan

Allah Teala’ya Ulaşmanın Yolları