“Yoluna Güç Yetirenlerin Kâbe’yi Haccetmesi, Allah’ın İnsanlar Üzerindeki Hakkıdır” Ayeti

“Yoluna Güç Yetirenlerin Kâbe’yi Haccetmesi, Allah’ın İnsanlar Üzerindeki Hakkıdır” Ayeti

Hac ne demektir? “Yoluna güç yetirenlerin Kâbe’yi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim inkâr ederse, şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir” ayetini nasıl anlamalıyız?

Hac, İslam’ın beş temel esasından biri olup bedenî ve malî yönü olan bir ibadettir. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur:

Yoluna güç yetirenlerin Kâbe’yi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim inkâr ederse, şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.” (Âl-i İmrân sûresi, 97)

HAC NE DEMEKTİR?

Hac kelime olarak kastetmek, ziyaret etmek demektir. Dinimizde ise, “arefe günü zevâlden bayram günü fecrin doğuşuna kadar Arafat’ta bir süre durmak ve sonra Kâbe’yi tavaf etmek” demektir. Âyette, “yol bulabilenler yani gücü ve imkânı olanlar üzerinde Allah’ın hakkı olduğu” bildirilen işte bu ziyarettir. Biz buna hac diyoruz. Hac, bilindiği gibi İslâm’ın beş şartından olup bu beş şart içinde en son farz kılınandır. Haccın farz olduğuna bu âyet delâlet etmektedir.

“Güç yetirmek” veya “yol bulabilmek” ten maksadın, “azık ve binek” olduğu Hz. Peygamber tarafından açıklanmıştır. (bk. Tirmizî, Hacc 14; İbni Mâce, Menâsik, 6, 16) Hatta Tirmizî’nin rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte (Hacc 3) Peygamber Efendimiz “Kim, azığa ve kendisini Allah’ın evi Kâbe’ye ulaştıracak bir bineğe sahip olduğu halde haccetmezse, ha Yahudi ha Hıristiyan olarak ölmüş, hiç farketmez” buyurmuştur.

Âyet-i kerîmedeki “kim inkâr ederse” ifadesi de “şartlarına sahip olduğu halde kim haccetmezse” anlamında yorumlanmıştır. Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin belirttiği üzere, İslâm’ın esaslarından herhangi birini terk etmek dinden çıkmak gibi bir şeydir. Binaenaleyh İslâm’ın beş esasından biri olan haccı terk eden kimsenin, yukarıda zikrettiğimiz hadiste görüldüğü gibi, Yahudi veya Hıristiyana; bir başka hadiste (bk. Müslim, İmân 134) namazı terk eden kimsenin de müşrike benzetilmesi; Hz. Peygamber dönemindeki Yahudi ve Hıristiyanların namaz kılıp haccetmemeleri, Arap müşriklerinin de haccedip namaz kılmamaları sebebiyle olsa gerektir. Hac, şartlarına sahip olanlar için ömürde bir kere yerine getirilmesi gerekli ve yeterli olan bir farzdır. Adanmış olan haccın yerine getirilmesi ve başlanmışken bozulmuş bulunan nâfile haccın kazâsı vâciptir. Henüz kendisine hac farz olmamış kişi ile farz haccı yerine getirmiş olan kimsenin yaptığı hac ise, nâfiledir.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/yoluna-guc-yetirenlerin-kabeyi-haccetmesi-allahin-insanlar-uzerindeki-hakkidir-ayeti.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe