“Yarışanlar, Bunun İçin Yarışsınlar” Ayeti

“Yarışanlar, Bunun İçin Yarışsınlar” Ayeti

“Yarışanlar bu konuda yarışsınlar” ayetini nasıl anlamalıyız?

Kuranı Kerim, iyi şeyler için yarışanlara şöyle seslenir:

“Yarışanlar bu konuda yarışsınlar.” (Mutaffifîn sûresi, 26)

Âyette sözü edilen yarış (münâfese), başkalarının iyi haline imrenip onlar gibi olmaya, hatta daha ileri gitmeye çalışmak demektir. Bunun haset ile ilgisi yoktur. Çünkü hasette, başkasının elindeki nimetin yok olmasını isteme, yok olunca da sevinme hali vardır. Burada kendisinden bahsedilen yarışçının ise öyle kötü bir düşüncesi yoktur. O kemâle âşık olduğu için en mükemmele ulaşılmasını ister. En iyiye, en güzele gidenleri takdir etmek ve onlara hayranlık duymakla beraber, iyilikte herkesi geçmeyi arzu eder.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

HAYIR İŞLERİNDE YARIŞIN