“Yaptığınız Her Hayrı Muhakkak Allah Bilir” Ayeti

“Yaptığınız Her Hayrı Muhakkak Allah Bilir” Ayeti

“Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir” ayetini nasıl anlamalıyız?

Kur’an’da iyilik yapanlara şöyle denir:

“Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.” (Bakara sûresi, 273)

Her şeyi bilen Allah Teâlâ, kimin ne hayır işlediğini de mutlaka bilir. Bu âyet, insanların kendilerine yapılan iyiliği bilmekte, onu takdir ve itiraf etmekte kusurlu davranabileceklerini ama Allah Teâlâ’nın kimin ne iyilik yaptığından aslâ gafil olmadığını bildirmektedir. Böylece, iyilik yapacaklara, hem ilâhî bir garanti verilmiş olmakta hem de “İyiliğin Allah Teâlâ tarafından bilinmesi yeter” esası belirlenmektedir. Nitekim halkımız da “İyilik yap, denize at, balık bilmezse Hâlık bilir” diyerek konuya ait inancını dile getirir.

Bu üç âyette Allah Teâlâ, iyilik yapacaklara, cömert davranacaklara her çeşit garantiyi vermiş bulunmaktadır.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

ŞU YEDİ ŞEY GELMEDEN HAYIRLI İŞLER YAPMAKTA ACELE EDİN