Şuurlu Konuşmanın Önemi Nedir?

Şuurlu Konuşmanın Önemi Nedir?

Düşünmeden edilen kötü sözün vebali var mıdır?