“Şüphesiz İyiler Cennette, Günahkârlar da Cehennemdedirler” Ayeti

“Şüphesiz İyiler Cennette, Günahkârlar da Cehennemdedirler” Ayeti

“Hiç şüphesiz, iyiler Naîm cennetinde, günahkârlar da cehennemdedirler” ayetini nasıl anlamalıyız?

İnsanın sağlığı yerinde iken, korku ve ümidi birbirine eşit olmalıdır. Hastalık halinde ise, ümidi daha ağır basmalıdır. Kitap, sünnet ve diğer naslardan çıkarılan şer’î kurallar bu konuda birbirini desteklemektedir.

İnfitâr sûresi, 13-14. ayetlerde şöyle buyrulur:

“Hiç şüphesiz, iyiler Naîm cennetinde, günahkârlar da cehennemdedirler.” (İnfitâr sûresi, 13-14)

Âhiretteki durumları itibariyle insanlar ikili bir ayırıma tâbîdirler. Ya cennet ya da cehennemdedirler. Bu kesin gerçek, dünyada yaşarken her iki sonucu da hesaba katmak lâzım geldiği fikrini vermektedir. Burada birbirini takib eden iki ayrı âyette ümit ve korkunun gereği belirtilmiş olmaktadır.

Kaynak: Riyazüs Salihin Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

SİZE CENNETLİKLERİ VE CEHENNEMLİKLERİ HABER VEREYİM Mİ?