Son Mesaj ve Çağrı “Kuran-ı Kerim”

Son Mesaj ve Çağrı "Kuran-ı Kerim"

Kur’ân-ı Kerîm, Rabbimiz’in âhir zaman insanına en büyük hediyesi. İlâhî imtihanlarla dolu cihan dershanesinin ders kitabı. Hak katından insanlığa son mesaj ve son çağrı…

Cenâb-ı Hak bizlere Kur’ân-ı Kerîm’i; yaratılış gâyemizi idrâk etmemiz, insanlık şeref ve haysiyetine göre yaşamamız, fazîlette zirveleşmemiz, kâinattaki ilâhî kudret ve azamet tecellîlerine âşinâ olabilmemiz ve nihâyet iki cihan saâdetine kavuşmamız için lûtfetti. Yani Kur’ân-ı Kerîm, Cenâb-ı Hakk’ın biz kullarına bahşettiği, nîmet, şeref ve izzetlerin en yücesi.

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifâ, müʼminler için bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.” (Yûnus, 57)

Fermân-ı İlâhî

–Kurʼân-ı Kerîm; bütün insanlığa gönderilen ilâhî hidâyet ve saâdet mektubu.

–O, rûha huzur veren sonsuz bir feyz kaynağı.

–O, kıyâmete kadar devam edecek bir beyan mûcizesi.

–Yine o, ölüm ürpertisini, sonsuz bir vuslat heyecanına dönüştüren eşsiz bir fermân-ı ilâhî.

Her Harfi Bin Mûcize

Kur’ân, murâd-ı ilâhîyi ifâde eder. Onun her harfinde bin bir mûcize gizlidir. Kim Kur’ân’a daha yakınsa Allâh’a daha yakındır. Allâh’a yakın olan da Kur’ân’ın hikmetine ve sırlarına nâil olur, tefekkürü derinleşir, takvâ üzere yaşar. Takvâ ile yaşayana da Allah, satırlarda olmayanı öğretir. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulmuştur:

“…Takvâ sahibi olun ki, Allah size (bilmediğinizi) öğretsin!..” (el-Bakara, 282)

Sır ve Hikmet Hazinesi

Kur’ân-ı Kerîm, tefekkür dünyasının derinliklerine açılan ihtişamlı bir kapıdır. Yerin-göğün lisânıdır. Kanayan ruhlara şifâ, yorgun gönüllere safâ bahşeden ilâhî sır ve hikmetler hazinesidir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) – Ebedi Mucize Kur’an-ı Kerim, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Kuran ı Kerime Karşı Görevlerimiz Nelerdir?