Şeytan Taşlama Nasıl Geçerli Olur?

Şeytan Taşlama Nasıl Geçerli Olur?

Şeytan taşlamanın geçerli olmasının şartları nelerdir? İşte şeytan taşlamayı sahih kılan şartlar…

Şeytan taşlamanın geçerli olmasının şartları…

1- Atılan taşları, dikili sütunlara isabet ettirmek veya yakınlarına düşürmek. Uzağa düşen taş geçerli olmaz.

2- Taşları, cemrelere el ile fırlatarak atmak. Taşın atılması gereken yere el ile konması halinde atış geçerli olmaz.

3- Taşın, atılması gereken yere atanın fiili sonucunda ulaşmış olması.

4- Taşların her birini ayrı ayrı atmak. Taşların hep birden atılması halinde tek taş atılmış sayılır.

5- Meşru mazereti bulunmayan kimselerin, taşları bizzat kendilerinin atması. Bu kimselerin taşlarını başkalarına attırmaları geçerli olmaz.

Hastalık, yaşlılık, kötürüm olmak, çok zayıf olup izdi- hamdan zarar görecek halde bulunmak ve benzeri durumlar meşru mazerettir. Bu tür mazereti olan kimseler taşlarını vekaleten başkalarına attırabilirler. Vekâletin câiz olabilmesi için, kişinin mutlaka bizzat taş atmaktan âciz olması gerekir.Vekil olanlar, önce kendi taşlarını, daha sonra vekili olduğu kimselerin taşlarını atarlar.(Nevevî, el-Mecmu’ ,VIII, 221)

6- Atılan şeyin, taş veya taş hükmünde olması.

Kurumuş çamur, tuğla, kiremit ve mermer parçası taş hükmündedir. Demir, tahta, plastik ve benzeri taş ve toprak cinsinden olmayan şeylerin atılmazı caiz değildir.

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre atılan şey mutlaka taş olmalıdır.

7- Taşların, belirlenen vakitler içinde atılması.

8- Atılması gereken taşların tamamını veya en az dördünü atmak

Cemreye taş atma görevinin yerine getirilmiş olabilmesi için en az dört taş atılması gerekir. Dört taştan sonra eksik bırakılan her taş için bir fitre miktarı sadaka verilir.(İbn Kudame, V, 87. Abdülganî el-Mekkî, s. 268-271; Cezirî, I, 668. Nevevî, el-İzâh, 366.)

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları

https://www.islamveihsan.com/seytan-taslama-nedir.html

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/seytan-taslama-nasil-gecerli-olur.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe