Sad Suresinin Fazileti

Sad Suresinin Fazileti

Sad suresinin fazileti nedir?

Sād sûresi, Mekke’de nâzil olmuştur. 88 âyettir. İsmini 1. âyettekiصٓ  (Sād) harfinden alır. Hem Mushaf tertîbine göre hem de iniş sırasına göre 38. sûredir.

SAD SURESİNİN FAZİLETİ

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine daha önceki üç ilâhî kitaptan da fazlasının verildiğini açıklarken, Sâd sûresinin İncil’e karşılık verilen sûrelerden (mesânî) olduğunu belirttiği rivayet edilir. (Müsned, IV, 107; İbrâhim Ali, s. 224-225)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

KUR’AN OKUMAK İMANI ARTTIRIR