“Onlar Boş Söz İşittikleri Zaman Ondan Yüz Çevirirler” Ayeti

"Onlar Boş Söz İşittikleri Zaman Ondan Yüz Çevirirler" Ayeti

“Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler” ayetinde anlatılmak istenen nedir?

Kur’an’da şöyle buyrulur:

“Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler.” (Kasas sûresi, 55)

Yahûdi veya Hırıstiyan iken İslâm’ın gelmesinden sonra İslâm’ı seçen ve bu sebeple karşılaştıkları tepkilere sabreden ve bundan dolayı da iki defa ödüllendirilecek olanların bazı üstün nitelik ve meziyetleri sayılırken onların övgüye layık davranışlarından biri olarak, kendilerini ilgilendirmeyen her türlü boş sözden yüz çevirdikleri bildirilmektedir. Sabır, kötülüğü iyilikle savmaya çalışmak ve Allah’ın kendilerine verdiği rızık ve imkânlardan başkalarını yararlandırmak gibi üstün vasıfların sahiplerine, faydasız ve boş sözlerden yüz çevirmek yaraşır. Âyet-i kerîme bu hususu, bir haber cümlesi ile teşvik etmektedir.

Mâlâyânî denilen boş laflara kulak vermemek, ilgisiz kalmak, aslında Müslümanların müşterek vasıflarıdır.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

GIYBETİN CAİZ OLDUĞU DURUM VAR MIDIR?