Müminun Suresinin Fazileti

Müminun Suresinin Fazileti

Müminun suresinin ilk 10 ayeti ne anlatıyor? Müminun suresinin fazileti.

Mü’minûn sûresi Mekke’de inmiştir. 118 âyettir. İsmini ilk âyette geçen الْمُؤْمِنُونَ (el-Mü’minûn) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 23, iniş sırasına göre 74. sûredir.

MÜMİNUN SURESİNİN FAZİLETİ

Hz. Ömer’den rivayet edilen bir hadise göre Resûlullah, bir ara olağan üstü vahiy hallerinden birini yaşarken kıbleye dönüp ellerini kaldırarak, “Allah’ım! Bize nimetini arttır, eksiltme; bizi şereflendir, alçaltma; bize ihsan et, mahrum etme; bizi seçkin kıl (düşmanlarımıza karşı) zayıf duruma düşürme; bizden hoşnut ol ve bizi senden hoşnut kıl!” diye dua ettikten sonra, “Şu anda bana on âyet indi; kim bu âyetlerin gereğini yaparsa cennete girecektir” buyurmuş, ardından da bu sûrenin ilk on âyetini okumuştur. (Müsned I, 34, Şevkânî, III, 473)

Rivâyet edildiğine göre Mü’minûn sûresinin başı ve sonu Arş’ın hazinelerindendir. Kim bu sûrenin başından üç ayetle amel eder ve sonundan da dört âyetten öğüt alırsa mutlaka kurtuluşa ve felaha erer. (İbn Kesîr, Tefsir, III, 259)

MÜMİNUN SURESİNİN İLK 10 AYETİNİN MEALİ

Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; Onlar ki namazlarında huşû içindedirler; Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; Onlar ki zekâtı verirler; Ve onlar ki iffetlerini korurlar; Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir. Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir. Yine onlar (o müminler) ki emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler; Ve onlar ki namazlarına devam ederler. İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır. (Müminun, 1-10)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

MÜ’MİNUN SURESİ 60. AYET İLE İLGİLİ HADİS