Müminlerin Vasıfları ile İlgili Ayetler

Müminlerin Vasıfları ile İlgili Ayetler

Müminin vasıfları ile ilgili ayetler hangileridir? Kur’an-ı Kerim’de bildirilen hakikî müminlerin vasıflarından birkaçı.

Cenâb-ı Hak, kalb-i selîme sahip olan hakikî mü’minlerin vasıflarından birkaçını şöyle haber veriyor:

MÜMİNLERİN VASIFLARINI ANLATAN AYETLER

“…(Gerçek) mü’minler iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Rasûl’üne itaat edin!

Mü’minler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allâh’ın âyetleri okunduğunda îmanlarını artıran ve yalnız Rab’lerine dayanıp güvenen kimselerdir.

Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden (Allah yolunda) infâk eden kimselerdir.

İşte onlar gerçek mü’minlerdir. Onlar için Rab’leri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır.” (el-Enfâl, 1-4)

***

Siz o demde Rabbinize dua edip yardım istiyordunuz. O da: “Birbiri ardından gelecek bin melekle size yardım edeceğim” diyerek duanızı kabul etmişti. (Enfâl, 9)

***

Rasûlüm! Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilip de buna inananla, bunu göremeyecek kadar kör olan hiç eşit olur mu? Ancak gerçek akıl sahipleri, düşünüp ders ve öğüt alır. (Ra’d, 19)

***

“Sabrettiğinizden dolayı size selâm olsun! Bakın, dünya hayatının mutlu sonu ne kadar güzelmiş!” (Ra’d, 24)

***

Size verilen her şey ancak dünya hayatının gelip geçici menfaatidir. Allah katındaki nimetler ise inanıp yalnızca Rablerine güvenip dayananlar için her bakımdan daha hayırlı ve daha devamlıdır. (Şûrâ, 36)

***

Ancak namazı hakkiyle kılanlar böyle değildir. (Meâric, 22)

***

İşte bu kutlu insanlar, cennetlerde ağırlanacaklardır. (Meâric, 35)

İslam ve İhsan

GERÇEK MÜMİN NASIL OLMALIDIR?