Kur’ân’ın Her Harfi Bir Hazinedir

Kur’ân’ın Her Harfi Bir Hazinedir

Kuran öğrenmenin ve okumanın fazileti nedir? Kur’ân’ı çokça okuyanların sevabı…

Kur’ân-ı Kerîm’in her harfi paha biçilmez bir kıymeti hâizdir. Öyle ki onların her birinin okunması mukâbilinde verilecek ilâhî mükâfâtın ihtişâmını ancak âhirette idrâk edebileceğiz. Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, ona bu sebeple bir hasene ihsân edilir. Her bir hasene de on misliyle mükâfatlandırılır. Ben, «Elif-lâm-mîm» bir harftir demiyorum; lâkin Elif bir harftir, Lâm bir harftir, Mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 16/2910.)

Bu hadîs-i şerifi düşündüğümüzde Kur’ân’ı çokça okuyan, hele bir de onu ezberlemek için defalarca tekrar eden bir mü’minin ne kadar çok ecre nâil olduğunu anlarız.

Kaynak: Doç. Dr. Murat Kaya, Kitabımız Kur’ân Muhtevâsı ve Fazîletleri, Erkam Yayınlıar

İslam ve İhsan

KUR’AN OKUMAK İMANI ARTTIRIR