Kur’an’a Saygı Nasıl Olur?

Kur’an’a Saygı Nasıl Olur?

Kur’an-ı Kerim’e nasıl saygı göstermeliyiz? Kur’an’a karşı edep ve hürmet şekilleri.

Allâhʼın şiarlarına (dînin alâmetlerine) hürmet göstermek; gönüllerdeki takvânın bir eseridir.

KUR’AN’A SAYGI

Kur’ân-ı Kerîm’i huşû içinde tilâvet etmek, ilâhî beyanlara gereken edebi göstermek, abdestsiz iken ve hanımlar mâzeret hâllerindeyken ona dokunmamak, Mushaf-ı Şerîf’i bel hi­zâ­sın­dan yukarıda tut­mak, ona doğru ayak uzatmamak, üzerine başka bir kitap veya eşya koymamak ve onunla tuvalete girmemek gibi her türlü hürmet ve edebi, bir ibadet vecdiyle yerine getirmeliyiz. Ayrıca bu hassâsiyeti yeni nesillere de intikâl ettirmeliyiz.

Zira Allâhʼın şiarlarına (dînin alâmetlerine) hürmet göstermek; gönüllerdeki takvânın bir eseridir.

RAHMAN KUR’AN’I ÖĞRETTİ

Kur’ân-ı Kerîm’den lâyıkıyla feyizyâb olabilmek için, onun kapağı, hürmet, tâzim ve edep ile açılmalı, onu insanlara Rahmân’ın öğrettiği şuuruyla okunmalıdır. Zira âyet-i kerîmelerde buyrulur:

“Rahmân, Kur’ân’ı öğretti.” (er-Rahmân, 1-2)

“Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (el-A’râf, 204)

İlâhî merhamete nâiliyet için Kur’ân’a edeple yaklaşmak, onu huşû ile dinlemek ve titizlikle yaşamak gerekmektedir. Ona dokunurken bedenî temizlik kadar kalbî temizlik de zarurîdir.

Kur’ân-ı Kerîm, asıl kalple okunur. Gözün vazifesi, kalbe bir nevî gözlük olabilmektir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

KUR’AN’A KARŞI VAZİFELERİMİZ NELERDİR?