Kısaca Kıyamet Nedir ve Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Kısaca Kıyamet Nedir ve Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Kısaca Kıyamet Nedir? Kıyamet alametleri maddeler halinde…

Kıyamet Nedir?

Sözlükte “dikilmek, ayağa kalkmak, durmak ve canlıların Allah huzurunda saygıyla duracakları gün” anlamlarına gelen kıyâmet, dinî kavram olarak, Yüce Allah’ın ezelde takdir ettiği zaman gelince, dünyadaki bütün canlıların ölmeleri, sonra bütün ölmüşlerin Allah tarafından diriltilmeleri, mahşer yerinde toplanmaları, hesaba çekilmeleri ve dünyadaki işlerinin karşılıklarının verilmesidir.

Kıyamet ile İlgili Ayetler

Kur’ân-ı Kerim’de kıyâmet anlamına gelen başka ifâdeler de vardır. Bunlardan “yevmu’l kıyamet” (kıyamet günü) 70, “âhiret” 26, “ğâşiye” 2, “saat” 42, “hâkka” 2, “kâri’a” 4, kulakları sağır eden gürültü anlamına gelen “sâhha” bir ve dönülüp gidilecek yer anlamına gelen “me’âd” bir, herkesi ve herşeyi kuşatacak büyük felâket anlamına gelen “et-tâmmetu’l-kübrâ” bir, ansızın kopacak olan kıyamet anlamına gelen “vâkıa” bir yerde olmak üzere toplam yüz elli ayrı yerde geçmektedir.

Yine Kur’ân’da kıyâmetin kesin olduğu ve yakın bulunduğu (İsra, 17/51) şiddet ve dehşeti hakkında bilgi verilmektedir. Kıyâmet ve onunla ilgili diğer haller îmân konusunu da ilgilendirdiğinden bu hususa işaret eden âyetler daha çok Mekke’de nazil olmuştur. Bu âyetlerin bir kısmında konunun önemine dikkat çekmek için kıyâmet gününe yemin edilmektedir (Kıyâme, 75/1). Ay’ın ve Güneş’in bir araya toplanıp, insanın kaçacak yer arayacağı bildirilmekte (Kıyâme, 75/9-10), kıyâmetin büyük bir sarsıntıyla peş peşe iki kez geleceği, emzikli kadınların bile çocuklarını atacağı, göğün yarılıp, yıldızların dökülüp saçılacağı, insanın anasından, babasından, eşinden, çocuğundan kaçacağı, kabirlerin içindekilerini dışarı atacağı, dağların renkli pamuklara döneceği, herkesin yaptığının karşılığını-zerre kadar bile olsa-göreceği anlatılmaktadır (Hac, 22/1, 2; Kıyâme, 75/1, 15; Mürselât, 77/7,19; Nebe’; 78/38,40; Nâzi’at 6/9, 34, 42; Abese, 80/33,42; Tekvîr, 81/1,13; Mutaffifin, 83/1, 15; Zilzal, 99/1,8; Kâri’a, 101/1,11).

Kıyamet Ne Zaman Başlayacak?

Kıyâmet İsrafil adındaki meleğin sura üfürmesiyle başlayacaktır. Buna nefha-i ulâ denir. Bunun olabilmesi için yeryüzünde hiçbir iyi insanın kalmaması gerekir. Bu hususta bir hadiste şöyle buyurulmuştur. “Kıyâmet ancak kötü insanlar ve kâfirler üzerine kopacaktır.” (Müslim, Fiten, 131). İsrafil ikinci kez sura üfürünce, bütün insanlar yeniden dirileceklerdir. Buna da ikinci nefha denilmektedir.

Kıyâmetin Alametleri

Kıyâmetin ne zaman kopacağı bilinmemekle birlikte Hz. Peygamber, o ana işaret eden bazı önemli olay ve belirtiler hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Bu işaretler büyük ve küçük olmak üzere iki kategoride gösterilmiştir.

Kıyametin Küçük Alametleri: Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Gönderilmesi Dînî İlimlerde Cehâletin Artması Fitnelerin ve Adam Öldürme Hâdiselerinin Çoğalması Ehil Olmayan Liyâkatsiz Kişilerin Söz Sahibi Olması Zamanın Hızlı Geçmesi Dünya Malının Çoğalması Selâmın Zayıflaması Din ve İnanç Hakında Bilgisizliğin Yaygınlaşması İçkinin Çokça İçilmesi Fitne, Öldürme ve Kargaşanın Çoğalması, Maddî Refahla Birlikte Kanaatsizlik ve Nankörlüğün Artması, Allah Rızası Yerine Çıkar ve Menfaatlerin Ön Plana Çıkması Kıyametin Büyük Alametleri Duhân (Duman) Çıkışı Deccâl’in Çıkışı Dâbbetü’l-Arz’ın Çıkışı Güneş’in Batıdan Doğması Hazret-i Îsâ -aleyhisselâm-’ın Nüzûlü Ye’cûc ve Me’cûc’ün Çıkışı Doğuda, Batıda ve Arap Yarımadası’nda Yer Batması Yemen veya Hicaz’da Ateş Çıkması

KIYAMET İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

https://allahyolunda.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/kisaca-kiyamet-nedir-ve-kiyamet-alametleri-nelerdir-640da13724b8b.jpg

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/kisaca-kiyamet-nedir-ve-kiyamet-alametleri-nelerdir.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe