“Hâ. Mîm” ile Başlayan Sureler

“Hâ. Mîm” ile Başlayan Sureler

“Hâ. Mîm” ile başlayan sureler kaç tanedir ve hangileridir?

“Hâ. Mîm” Kur’ân-ı Kerîm’de yedi sûrenin başında bulunan ve kendi adlarıyla kıraat edilen harflerdir.

“Hâ. Mîm”le başlayan yedi sureye حَوَام۪يمْ (Havâmîm) yani “Hâmîmler” denir.

“Hâ. Mîm”le başlayan yedi sure şunlardır:

Mü’min, Fussılet Zuhruf Duhân Câsiye Ahkāf ve Şûrâ.

Bu sûrelerin okunmasını teşvik eden bazı hadisler ve sahâbe sözleri nakledilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), Mü’min sûresinin ilk üç âyeti ile Bakara sûresinin 255. âyeti olan Âyete’l-Kürsî’yi sabah akşam okuyan bir kimsenin bu sâyede muhafaza olacağını haber vermektedir. (Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’an 21)

İbn Âşûr’un Beyhakî’den naklettiğine göre (XXIV, 227) Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Tebâreke (Mülk) ve Hâ-mîm es-secde (Fussılet) sûrelerini okumadan uykuya yatmadığı rivayet edilmiştir.

İslam ve İhsan

MÜSLÜMANIN KURAN OKUMASI FARZ MIDIR?