Gerçek Mümin Ne Zaman Belli Olur?

Gerçek Mümin Ne Zaman Belli Olur?

Allâh’ın dînini yaşamak ve yaşatmak, her zaman kıymetlidir. Ammâ zor zamanlardaki infak ve gayretler çok daha ayrı bir değer taşır. İşte en kıymetli mümin zor ve çetin zamanlarda belli olur.

Allâh’ın dînini yaşamak ve yaşatmak, her zaman kıymetlidir. Ammâ zor zamanlardaki infak ve gayretler çok daha ayrı bir değer taşır. Cenâb-ı Hak; âyet-i kerîmede bu farkı şöyle bildirir:

“Size ne oluyor ki, Allah yolunda infâk etmiyorsunuz?

Hâlbuki göklerin ve yerin mîrâsı Allâh’ındır.

İçinizden, fetihten (Mekke fethinden) evvel infâk eden ve savaşanlar (o fetihten sonrakilerle) bir olmaz.

İşte onlar (fetihten önce, yani zor zamanlarda infakta bulunan ve cihâd edenler), sonradan infâk eden ve savaşanlardan derece olarak daha büyüktür…” (el-Hadîd, 10)

Ashâb-ı kirâmı, Allâh’ın rızâsına eriştiren en mühim husûsiyetlerinden biri de; o fedâkâr ve bahtiyar insanların, İslâm’ı yaşamak ve yaşatmak yolunda hiçbir zorluktan ve çileden kaçınmamalarıdır.

Bugün de böyle zor zamanlar içindeyiz. Kendi şartları kolay ve rahat olanlar, bu zamanın zorluğunu idrâk edemeyebilir. Lâkin etrafımıza, İslâm âlemine bir bakalım:

Suriye, Irak, Yemen, Somali, Afganistan, Libya… Daha sayısız İslâm beldesi, batılıların müstemleke siyasetleri îcâbı iç savaşlar içinde perişan vaziyetteler.

Filistin ve Arakan’da ise, bizzat İslâm düşmanları müslümanları katletmekte.

Böyle zor zamanlarda; mü’min kardeşlerimiz ağlarken, onlara karşı duygusuz kalmak, kalbin en büyük fecaatidir.

«Ne yapabiliriz ki?» dememeliyiz. Maddî yardımlar göndermeliyiz. Yetimlerine sahip çıkmalıyız. İş işten geçmeden, bir an önce imdatlarına koşmalıyız.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2017 Ay: Aralık Sayı: 154

İslam ve İhsan

GERÇEK MÜMİN NASIL OLMALIDIR?