Fussilet Suresinin Tefsiri

Fussilet Suresinin Tefsiri

Dr. Adem Ergül Bey, Fussilet sûresinin tefsirini yapıyor.

Fussılet sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 54 âyettir. İsmini 3. ayette geçen ve “bir şeyi açıklamak, iki şeyi birbirinden ayırmak, iyice detaylandırmak” mânalarına gelen فُصِّلَتْ (fussilet) kelimesinden alır. Burada kelime Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerinin iyice açıklandığını beyân etmek üzere kullanılır. Sûrenin ayrıca اَلسَّجْدَةُ “Secde”, “Hâ. Mîm” ve اَلْمَصَاب۪يحُ “Mesâbih” gibi isimleri de vardır. Resmî tertîbe göre 41, iniş sırasına göre ise 61. suredir.

7 bölümde, 54 âyetten oluşan Fussilet sûresinin tefsiri:

FUSSİLET SÛRESİNİN TEFSİRİ (DİNLE)

Fussilet Sûresi 1. Kısım Tefsiri (1-8. Ayetler)