1 sene önce

Fî Sebîlillah Nedir?

Âyette zekât verilecek yedinci grup için fî sebîlillâh terimi zikredilmektedir. Kelime anlamı "Allah yolunda" demek olan fî sebîlillâh tabirinin -biri dar diğeri...

1 sene önce

Umrenin Farzları Nelerdir?

Umrenin iki farzı vardır; ihrama girmek ve Kâ’be’yi tavaf etmek. İhrama girmek şartı, Kâ’be’yi tavaf etmek ise rüknüdür.Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre...

1 sene önce

Bedel Haccı Nedir?

Sözlükte, karşılık ve yerine geçen anlamlarına gelen “bedel” bir hac terimi olarak, hac ibadetini bizzat kendisi yapamayan kimsenin vekaleten bir başkasına yaptırmasına denir.İbadetler;a)...

Başka Yazı Yok