1 sene önce

Kibirden Nasıl Kurtuluruz?

Bir atasözünde; “Tevâzû, şeref avlayan bir avcıya benzer.” denilir. Hakîkaten mânevî izzet, şeref ve mertebeleri kazandırmakta, tevâzû kadar müessir bir...

1 sene önce

Cömertliğin Zirvesi

Îsar, peygamberlere ve Hakk’ın velî kullarına mahsus, fedâkârlık ve cömertliğin zirvesi olan bir haslettir.Nefsinden fedâkârlık yaparak veya hakkından vazgeçerek, kendisinin...

1 sene önce

Gerçek Efendi Kimdir?

O kadar mütevâzi olun ki, kimse kimseye böbürlenmesin; kimse kimseye zulmetmesin.Cenâb-ı Hak buyuruyor:“(Yine) A’râf ehli simalarından tanıdıkları birtakım adamlara seslenerek...

Başka Yazı Yok