Cennet ve Cehennem Bekçileri ile İlgili Ayetler

Cennet ve Cehennem Bekçileri ile İlgili Ayetler

Bekçi nedir, kime denir? Cennet ve cehennem bekçileri ile ilgili ayetler hangileridir?

Bekçi kelimesi sözlükte, “bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse, kolcu” anlamına gelir.

BEKÇİ İLE İLGİLİ AYETLER

İnkâr edenler bölük bölük cehenneme sürülecek. Oraya vardıklarında cehenemin kapıları açılacak ve oradaki vazîfeli bekçiler onlara soracak: “İçinizden size Rabbinizin âyetlerini okuyan ve içinde bulunduğunuz şu günle mutlaka karşılaşacağınız gerçeğiyle sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar da: “Evet, geldi” diye karşılık verecekler, “fakat, ne çare ki, biz kâfirler hakkındaki azap kararı artık kesinleşmiş bulunmaktadır.” (Zümer / 71. Ayet)

***

Kalpleri Allah saygısıyla dopdolu olup Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da bölük bölük cennete sevk edilecekler. Oraya geldiklerinde cennetin kapıları açılacak ve cennetin bekçileri: “Selâm olsun size! Ne mutlu size! Tertemiz geldiniz! Haydi, ebediyen kalmak üzere girin cennete!” diye buyur edecekler. (Zümer / 73. Ayet)

***

Bu sefer ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine: “Ne olur, Rabbinize yalvarın da bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin!” diye feryat edecekler. (Mü’min / 49. Ayet)

***

Kâfirlere öfkesinden neredeyse çatlayacak! Her bir bölük oraya atıldıkça cehennem bekçileri onlara: “Allah’ın azabından sakındıran bir uyarıcı size gelmemiş miydi?” diye sorarlar. (Mülk / 8. Ayet)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

NÖBET TUTARKEN VEYA BEKÇİLİK YAPARKEN UYUMANIN VEBALİ VAR MIDIR?