“Biz Nankörlük Edenden Başkasını Cezalandırır mıyız?” Ayeti

“Biz Nankörlük Edenden Başkasını Cezalandırır mıyız?” Ayeti

“Biz nankörlük edenden başkasını cezâlandırır mıyız?” ayetini nasıl anlamalıyız?

Kur’an’da nankörlük edenlerin cezâlandırılacağı bildiriliyor:

“Biz nankörlük edenden başkasını cezâlandırır mıyız?” (Sebe sûresi, 17)

Kur’ân-ı Kerîm, Sebe’lilerin sahip kılındıkları nimetleri hatırlattıktan sonra, onların şükür yerine nankörlük ettiklerini ve bu yüzden de uğratıldıkları sel felâketini anlatmaktadır. Bu felâket sonrası o güzelim ülkenin aldığı içler acısı hal gözler önüne serildikten sonra, Allah Teâlâ, onların nankörlük ettikleri için böylesine bir cezaya çarptırıldıklarını bildirmekte ve sonra da “Biz nankörlükte ve küfürde diretenden başkasını cezalandırır mıyız? buyurmaktadır. Bir başka okuyuşa göre âyetin anlamı, “Nankörlük edenden başkası cezalandırılır mı?” olmaktadır.

Her iki okuyuşa göre de âyet-i kerîmeden anlaşılan, müminlerin böylesi bir cezalandırmaya tâbi tutulmayacakları müjdesidir. Çünkü iman için dâima mağfiret ve bağışlanma varolagelmiştir.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

NANKÖRLÜK İMANLA BAĞDAŞMAZ