Birlik ve Beraberlik ile İlgili Ayetler

Birlik ve Beraberlik ile İlgili Ayetler

Birlik ve beraberlik nedir veyahut ne demektir? Birlik Ve beraberlik ile ilgili ayetler hangileridir?

Birlik ve beraberlik; milletçe birliği, bir arada yaşamayı ve bütünlüğü belirtir. Birlik ve beraberlik, bir arada yaşayan fertleri birbirine sımsıkı bağlar.

Allah birdir, birliği sever; birlik ve beraberliği emreder. Nitekim ayet-i kerimelerde şöyle buyrulmaktadır:

BİRLİK VE BERABERLİK HAKKINDA AYETLER

Ey mü’minler! Hepiniz birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Allah’ın size olan şu nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşmandınız; derken Allah kalplerinizi kaynaştırdı da O’nun bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Ateşten bir çukurun tam kenarında idiniz, fakat Allah sizi oraya düşmekten kurtardı. Doğru yolu bulasınız diye, Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor. (Âl-i İmrân / 103. Ayet)

***

Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin; yoksa korkuya kapılırsınız ve kuvvetiniz elden gider. O halde zorluklara sabredin; çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. (Enfâl / 46. Ayet)

***

Münafıklardan bir grup, İslâm ve müslümanlar aleyhinde zararlı faaliyetler yapmak, kâfirleri desteklemek, mü’minlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Rasûlüne karşı savaşmış olanların gelip kendilerine katılmasını beklemek maksadıyla bir mescid yaptılar. Üstelik bunlar: “Bu mescidi yaparken iyilikten başka bir şey düşünmedik” diye yemin de ederler. Allah şâhittir ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. (Tevbe / 107. Ayet)

***

O ortak koşanlar ki dini bir bütün hâlinde kabul edip uygulamaları gerekirken, onu parçalayıp bölük bölük olmuşlardır. Üstelik her grup, parçaladıkları dinden yanlarında kalan bilgi kırıntılarıyla böbürlenip durmaktadır. (Rûm / 32. Ayet)

***

Allah, din olarak Nûh’a emrettiğini, hem sana vahyettiğimizi, keza İbrâhim’e, Mûsâ’ya, İsa’ya emrettiğimizi sizin ferdî ve içtimâî hayatınız için de mutlaka uyulması gereken, değişmez ve değiştirilemez bir şeriat, bir hukuk düzeni kıldı. Onun da aslı şudur: “Dinî doğru anlayıp hükümlerini en güzel şekilde uygulayın ve bu hususta ayrılığa düşmeyin!” Ancak senin dâvet ettiğin esaslar, müşriklere çok ağır gelmektedir. Oysa Allah dilediği kullarını bu mükemmel dini hem yaşamak hem de tebliğ etmek için seçer ve kendisine gönülden yönelenleri doğru yola iletir. (Şûrâ / 13. Ayet)

***

Allah’tan başka onlara yardım edecek bir dostları yoktur. Allah bir kimseyi saptırdı mı, artık onun için hiçbir kurtuluş yolu bulunmaz. (Şûrâ / 46. Ayet)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAMAK