“Birbirinizin Gizli Hallerini Araştırmayın” Ayeti

"Birbirinizin Gizli Hallerini Araştırmayın" Ayeti

“Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın” ayetinde ne anlatılmak isteniyor?

Kur’an’da tecessüs yasağı şöyle bildirilmektedir:

Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın.” (Hucurât sûresi, 12)

TECESSÜSÜ YASAKLAYAN AYET

Mü’minler arası ilişkilerde dikkate alınması gerekli kurallar arasında, insanların ayıp ve kusurlarının araştırılmaması, gizli kalmış şeylerin peşine düşülmemesi, gereksiz bir dedektif merakı ve eğilimi gösterilmemesi, röntgencilik ve casusluk yapılmaması da yer almaktadır.

İnsanların gizli kusur ve ayıplarının araştırılmasına, aşırı ve hatta gereksiz merak anlamında tecessüs denilmektedir. Her ne kadar hadis metinlerinde, önemine işâret için ayrıca tehassüs kelimesiyle ifâde edilmişse de gizli konuşmaların dinlenmesi, tecessüse dâhildir. Her ikisi de haramdır.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

DEDİKODU KALBİN BİR HASTALIĞIDIR