Asıl Kur’ân Hâfızları Kimlerdir?

Asıl Kur’ân Hâfızları Kimlerdir?

Asıl Kur’ân hâfızları kimlerdir? Abdullah bin Mes’ud (r.a) kimler için hakiki Kur’ân hâfızı sayılabilir buyuruyor?

Kur’ân’ı yaşamayan kimse ne kadar ezber okursa okusun hâfız kabul edilmemiş ve “Asıl Kur’ân hâfızları, Kur’ân’ın hükümlerini, helâl ve haramını bilen ve içindekilerle amel eden kişilerdir” denilmiştir.[1]

HAKÎKÎ KUR’ÂN HÂFIZLARI

Abdullah bin Mes’ud (r.a) hakîkî Kur’ân hâfızı sayılmanın, ancak onu yaşamakla mümkün olabileceğine işaretle şunları söyler:

“Kur’ân’ı ezberlemiş olan kimse:

İnsanlar uyurken gece kalkıp ibadet etmesiyle, Halk yemek yerken oruç tutmasıyla, Başkaları sevinip eğlenirken âkıbeti için kederlenmesiyle, İnsanlar gülerken kulluktaki acziyetinden dolayı ağlamasıyla, Halk birbiriyle konuşurken sükûtuyla, İnsanlar kibirlenirken mütevâzı davranışlarıyla tanınmalıdır.

Kur’ân’ı ezberlemiş birisinin ağlaması, hüzünlü durması, vakarlı ve bilgili olması, tefekkür ve sükût hâlinde bulunması îcâb eder. Kur’ân ehli; katı yürekli, gâfil, çığırtkan ve hemen öfkelenen biri olmaktan da sakınmalıdır.”[2]

Dipnotlar:

[1] Kurtubî, 1: 26.

[2] Ebû Nuaym, Hilye, 1: 130.

Kaynak: Doç. Dr. Murat Kaya, Kitabımız Kur’ân Muhtevâsı ve Fazîletleri, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

KUR’ÂN OKUMAK MI KUR’ÂN’I OKUMAK MI?