Allah’ın Veli Kulları ile İlgili Ayetler

Allah’ın Veli Kulları ile İlgili Ayetler

Allah’ın veli kulu ne demektir? Allah’ın veli kulları ile ilgili ayetler hangileridir?

Velî sözlükte “yardım eden, koruyan; yardım edilen, korunan” anlamlarına gelir. Kelimenin çoğulu olan evliyâ Türkçe’de tekil anlamda da kullanılır.

Tasavvuf düşüncesinde velî ise “Allah’ı ve sıfatlarını bilen, emirleri eksiksiz yerine getiren, yasaklardan titizlikle kaçınan, şehvet ve lezzet zaaflarına düşmekten uzak duran kimse”dir.

ALLAH’IN VELİ KULLARI İLE İLGİLİ AYETLER

Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah’a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini tam bir ihlasla yaşayıp bütün samimiyetleriyle Allah’a yönelenler başka. İşte onlar gerçek mü’minlerle beraberdirler. Allah mü’minlere pek büyük bir mükâfat verecektir. (Nisâ / 146. Ayet)

***

Şunu iyi bilin ki Allah dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. (Yunus / 62. Ayet)

***

Onlar hakkiyle iman etmişlerdir ve Allah’a karşı gelmekten sakınıp vazîfelerini tam olarak yerine getirirler. (Yunus / 63. Ayet)

***

Onlar için dünya hayatında da âhirette de müjdeler vardır. Allah’ın verdiği sözlerde ve hükümlerinde asla değişme olmaz. İşte en büyük başarı ve kurtuluş budur. (Yunus / 64. Ayet)

***

Gaybı bilen yalnız Allah’tır. O, hiç kimseye gayb bilgisini açık bir şekilde bildirmez. (Cin / 26. Ayet)

***

Ancak seçip bildirmek istediği bir peygamber hâriç. Ona gayb bilgisinden dilediği kadarını açar. Ancak bu durumda Allah, verdiği gayb bilgisini şeytanların tasallutundan korumak için onun önünden ve ardından gözcüler salar. (Cin / 27. Ayet)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

ALLAH DOSTLARININ GÖNLÜNE GİRMENİN ÖNEMİ