Allah’ın Vaadi ile İlgili Ayetler

Allah'ın Vaadi ile İlgili Ayetler

Allah’ın vaadi ile ilgili ayetler hangileridir?

Allah’ın vaadi gerçektir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

ALLAH’IN VAADİ HAKKINDA AYETLER

Rasûlüm! O halde sabret! Çünkü Allah’ın va‘di mutlaka gerçekleşecektir. Günahların için bağışlanma dile ve akşam sabah Rabbini överek tesbih et! (Mü’min / 55. Ayet)

***

“Allah’ın va‘di gerçektir ve kıyâmetin kopacağında hiçbir şüphe yoktur” dendiği zaman siz: “Kıyâmet bizim için hiçbir mâna ifade etmiyor. Onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz. Onun hakkında kesin bir inanç ve bilgiye de sahip değiliz” diye karşılık vermiştiniz. (Câsiye / 32. Ayet)

***

Rabbimiz! Sen, insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde kesinlikle bir araya toplayacaksın! Doğrusu Allah, verdiği sözden caymaz. (Âl-i İmran, 9)

***

İman edip sâlih ameller işleyenleri, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere yerleştireceğiz. Bu, Allah’ın gerçek va‘didir. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir? (Nisa, 122)

***

İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Şunu da unutmayın ki Allah’ın verdiği söz elbette gerçektir; fakat insanların çoğu bunu bilmez. (Yunus, 155)

***

Nûh Rabbine seslenip: “Rabbim! Şüphesiz ki oğlum benim ailemdendir. Senin va‘din de elbette gerçektir. Ve sen hüküm verenlerin en hayırlısısın!” dedi. (Hud, 45)

***

Ve şöyle derler: “Rabbimiz, şüphesiz sen her türlü noksanlıktan pak ve yücesin. Eğer Rabbimiz bir şey va‘detmişse, o mutlaka gerçekleşir.” (İsra, 108)

***

Zülkarneyn: “Bu set, Rabbimin kullarına bir rahmetidir. Fakat Rabbimin belirlediği vakit gelince onu yerle bir edecektir. Çünkü Rabbimin va‘di haktır ve mutlaka gerçekleşecektir” dedi. (Kehf, 98)

***

Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın va‘di gerçektir. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın! O çok hilekâr şeytan da, sizi Allah’ın rahmeti ve affına güvendirerek kandırmasın! (Fatır, 5)

***

“Eyvah bize!” diye bağrışıyorlar, “Uyuduğumuz bu yerden bizi kim kaldırdı? Demek Rahmân’ın kesinlikle olacak diye haber verdiği hâdise buymuş; meğer peygamberler doğruyu söylermiş!” (Yasin, 52)

***

Rasûlüm! O halde sabret! Çünkü Allah’ın va‘di mutlaka gerçekleşecektir. Günahların için bağışlanma dile ve akşam sabah Rabbini överek tesbih et! (Mümin, 55)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

ALLAH’IN VAADİ NEDİR?