Allah’ın Hakkı

Allah’ın Hakkı

Cenâb-ı Hakk’ın kulları üzerindeki hakları.

Kendisini yoktan var eden, varlıklar içinde en güzel kıvamda yaratılmış ve mahlûkâtın en şereflisi kılınmış bir “insan” olarak dünyaya gönderen Allâh’ın tâlimatlarına riâyet etmek, kul üzerindeki en büyük haktır. Kul, Cenâb-ı Hakk’ın sayısız nîmetlerinin tefekküründe derinleşerek şükretmeli, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmeli, haramlardan titizlikle sakınmalıdır.

ALLAH’IN KULLARI ÜZERİNDEKİ HAKLARI

Îtikadda adâlet; şirk koşmamak ve tevhîdi ne pahasına olursa olsun korumaktır. Zira şirk, en büyük zulümdür. İbadetlerde adâlet, tâdîl-i erkâna riâyettir. Her vazifenin hakkını vermektir. Ukûbatta adâlet, Allah hakkı için konulmuş esasları yaşatmaktır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

“MÜSLÜMANIN MÜSLÜMAN ÜZERİNDEKİ HAKKI BEŞTİR” HADİSİ