“Allah’ın Dostlarına Korku Yoktur; Onlar Üzülmeyecekler de” Ayeti

“Allah’ın Dostlarına Korku Yoktur; Onlar Üzülmeyecekler de” Ayeti

Evliyâ veya evliyâullah nedir veyahut ne demektir? “Bilesiniz ki Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de…” ayetinde anlatılmak istenen nedir?

Âyet-i kerimede veliler hakkında şöyle buyrulur:

“Gözünüzü açın! Allah’ın dostları üzerine ne korku vardır ne de onlar mahzûn olurlar. Onlar iman etmişler ve Allah’a karşı gelmekten sürekli sakınmışlardır. Onlara dünya hayatında da âhiret hayatında da müjdeler vardır. Allah’ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte bu, en büyük kurtuluştur.” (Yunus sûresi, 62-64)

EVLİYÂ VEYA EVLİYÂULLAH NEDİR?

Evliyâ veya evliyâullah; Allah dostları, Allah’a dost olanlar, Allah için dost olanlar demektir. Velilik; muhabbet, dostluk, yardım ve vekil olarak birinin işine bakmak anlamlarına gelir.

Âyette veliler, iki ana vasıf ile tanıtılmaktadırlar: İman ve ittika.

Yani tam bir iman ve Allah’ın emir ve hükümlerini ifâ ve icrâya devam etmek. Veliler, kendilerinde Allah’ın rızâsına aykırı herhangi bir söz, fiil ve tavrın görülmemesine dikkat eder, her çeşit haram ve şüpheli işlerden sakınıp uzak durmaya çalışırlar. Bir başka şekilde söylersek, Allah’ın dostları mümin ve müttakîlerdir. Onlarda Allah korkusundan başka korku ve geçmişe dönük herhangi bir şeyin üzüntüsü bulunmaz.

Bu durumdaki Allah dostları, dünya ve âhiret hayatında müjdelere muhataptır. Onlar, iman ve ittika ile Allah’a yönelmişler, Allah Teâlâ da onlara dünya ve âhirette müjdeler sunmuş ve ikramda bulunmuştur. “Evliyâullah’ın kerâmeti” işte bu  ilâhî lutuf ve teveccühten kaynaklanmaktadır. Allah’ın vaadlerinde ve bu müjdeli sözlerinde asla değişme olmaz. Onu değiştirecek bir başka güç de zaten yoktur. O halde evliyâullaha yönelik müjdeler temellidir, ebedîdir. Bu da hiç şüphesiz en büyük kurtuluşun tâ kendisidir.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

EVLİYA GAYBI BİLİR Mİ?