Allah’ı Anmak ile İlgili Ayetler

Allah’ı Anmak ile İlgili Ayetler

Allah’ı anmak ile ilgili ayet-i kerimeler.

Allah’ı anmak ile ilgili ayetler….

ALLAH’I ANMAK HAKKINDA AYETLER

Hac mevsiminde ticâret yaparak Rabbinizden rızık talep etmenizde hiçbir günah yoktur. Arafat’tan seller gibi boşanıp aktığınızda Müzdelife’deki Meş‘ar-i Harâm’da Allah’ı zikredin. O sizi nasıl doğru yola erdirdi ise, siz de O’nu öylece zikredin. Çünkü siz, bundan önce gerçekten sapıklığa düşmüş kimseler idiniz. (Bakara / 198. Ayet)

***

O akıl sahipleri, ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine yatarken dâimâ Allah’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler ve: “Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksik sıfatlardan uzaksın. Bizi cehennem azabından koru!” derler. (Âl-i İmrân / 191. Ayet)

***

Rabbini sabah akşam içten içe, boyun büküp yalvara yakara, derin bir ürpertiyle ve ancak kendin işitebileceğin bir sesle zikret! Sakın gâfillerden olma! (A’râf / 205. Ayet)

***

Onlar, iman eden ve kalpleri de dâimâ Allah’ı hatırlayıp anmakla doygunluk ve huzura eren kimselerdir. Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah’ı hatırlayıp anmakla doygunluk ve huzura erer. (Ra’d / 28. Ayet)

***

Rasûlüm! Sana kitaptan ne vahyediliyorsa onu okuyup başkalarına da anlat. Namazı da dosdoğru kıl! Çünkü bütün şartlarına riâyet edilerek hakkiyle kılınan namaz, insanı her türlü hayasızlıktan, dînin ve aklın kabul etmediği şeylerden alıkoyar. Allah’ı zikretmek ise en büyük ibâdettir. Allah, bütün yaptıklarınızı bilir. (Ankebût / 45. Ayet)

***

Ey iman edenler! Allah’ı çok çok zikredin. (Ahzâb / 41. Ayet)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

ALLAH’I ZİKRETMENİN ÖNEMİ