“Allah İçinizden İman Edenlerin ve Kendilerine İlim Verilenlerin Derecelerini Yükseltir” Ayeti

"Allah İçinizden İman Edenlerin ve Kendilerine İlim Verilenlerin Derecelerini Yükseltir" Ayeti

“Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir” ayetinde anlatılmak istenen nedir?

Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır:

“Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.” (Mücâdele sûresi, 11)

Allah iman edenlerin ve imanlarının gereğini yerine getirenlerin derecelerini yükseltir. Onları dünyada başarı sahibi kılar, âhirette de cennetteki makamlarını yüceltir. İlim ile meşgul olan ve öğrendiklerinin gereğini yerine getiren âlimleri de üstün derecelere ve makamlara kavuşturur. Âyet-i kerîme ilmin ve âlimlerin fazileti konusunda açık delillerden biridir.

Kur’ân-ı Kerîm’de gerek doğrudan gerekse muhtevâ ve mahiyet olarak ilmin fazileti ve âlimlerin üstünlüğü ile ilgili pek çok âyet vardır. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in de ilimle ilgili yüzlerce hadisi bulunmaktadır. İslâm’ın ilme verdiği değer tartışma götürmeyecek kadar açık ve nettir. Bu hadislerden bir kısmını aşağıda okuma imkânı bulacağız. Ancak bunlar, tıpkı âyetlerde olduğu gibi bu kitapta yer verilen sadece birkaç örnekten ibarettir.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

İLİM KENDİNİ BİLMEKTİR