Ahiret Hayatına Hazır Mıyız?

Ahiret Hayatına Hazır Mıyız?

Ölümden sonra başlayacak olan yeni, sonsuz ve hayatın tâ kendisi olan ahiret hayatına başlayacağız.

Cenâb-ı Hakk, beşer hayatı için beş safha takdir buyurmuştur. Bunların birincisi âlem-i ervâh, ikincisi ana rahmi, üçüncüsü dünya hayatı, dördüncüsü berzah ve kabir âlemi, beşincisi ise âhıret ve onun neticesi olan cennet veya cehennemdeki ebedî hayattır. Bunlardan dünyâ hayatı insana bir imtihân için verilmiş ve ebedî seâdet beşerin bu âlemdeki fiil ve davranışlarına bağlı kılınmıştır. Her kulun bu fiil ve davranışlarının müsbet veya menfî karşılığının olduğunu bilmesi ve böylece mes’ûliyetini müdrik olması için de beşer hayatının beşinci safhası olan âhıret, îmânın altı temel esası arasında yer almıştır. Öyle ki, îmân esaslarının beşincisi olan âhırete îmân, ehemmiyetine binâen birçok âyet-i kerîmede Allâh’a îmânla birlikte zikredilmiştir.

ONLARA KORKU YOKTUR

Allâh Teâlâ buyurur:

“Allâh’a ve âhıret gününe îmân edip sâlih amel işleyen kimselerin Rabbleri katında büyük ecirleri vardır. Onlar için korku yoktur, onlar mahzûn da olmazlar.” (el-Bakara, 62)

Mü’minleri medih şânında da:

“… Onlar ki Allâh’a ve âhiret gününe îmân ederler…” (et-Tevbe, 45) buyurulması câlib-i dikkattir.

HAYATIN TÂ KENDİSİ

Âhiret, ölümden sonra başlayacak olan yeni, sonsuz ve gerçek bir hayattır. Âyet-i kerîmede buyurulur:

“Bu dünyâ hayatı bir eğlenmeden, bir oyundan başka bir şey değildir. Âhiret yurduna gelince, şüphe yok ki o hayatın tâ kendisidir. Bunu bilmiş olsalardı…” (el-Ankebût, 64)

Zîrâ bunu bilenler, şu fânî âlemlerindeki her nefesi değerlendirir ve Cenâb-ı Hakk’tan bir an dahî gâfil kalmazlar. Ömürleri amel-i sâlihle dolu bir ibâdet ömrü olur. Âkıbetleri hakkında dâimâ havf ve recâ (korku ile ümid) arasında olurlar. Mahşerde büyük hesâbın dehşet ve şiddetinden gözleri ve gönülleri Allâh korkusuyla yaş döker.

Kaynak: İslam İman İbadet, Osman Nuri Topbaş

Önümüzde Ahiret Hayatı Var! – Video

Gerçek Hayat Ahiret Hayatıdır – Video

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/ahiret-hayatina-hazir-miyiz.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe